За повече здраве

С игрите в тези карти на издателство “Клевър Бук” се подсказват на детето различните начини, по които може да се грижи за тялото и ума си. Говори се за храненетохигиенатадвижениетолюбимите занимания, показват се различни упражнения за тялото и за ума, методи за отпускане и почивка. Чрез забавни илюстрации и игри детето повтаря и запомня важни неща, които го правят по-здраво.

В кутията има книжка, която още веднъж обяснява и затвърждава наученото в игрите.