Aко детето пропусне прием на антибиотик?

При пропуснат прием може да се постъпи по два начина:

  1. Ако не е минало много време (до 1-2 часа) е най-добре медикаментът да се приеме веднага без промяна на дозата и без изместване във времето на следващата доза.
  2. Пропусната доза не се компенсира, просто се дава следващата доза в определения час.

Внимание: Ако детето повърне скоро след приема, също не се прилага допълнителна доза, тъй като никога не е известно каква част от медикамента е останала в организма на детето и е възможно предозиране.

Още по темата може да четете ТУК