Какво да правим при…

Слънчев удар

Как да окажем първа помощ при слънчев удар...

Отравяне

Как да окажем първа помощ, ако детето е погълнало отрова...

Изгаряне

Как да окажем първа помощ, ако детето се изгори...

Давещо се дете

Как да окажем първа помощ, ако детето се дави...

Избит зъб

Как да окажем първа помощ, ако зъбът на детето е избит...

Чуждо тяло в окото

Как да окажем първа помощ, ако в окото на детето попадне чуждо тяло...

Чуждо тяло в носа, ухото или устата

Как да окажем първа помощ, ако попадне чуждо тяло в носа, ухото или устата на детето...

Тежки състояния

Как да окажем първа помощ, ако детето е болно...

Безсъзнание

Kак да окажем първа помощ, когато детето изпадне в безсъзнание...

Детето не диша

Как да окажем първа помощ, когато детето не диша...