Имунизационен календар

Задължителни имунизации и реимунизации

Съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България се провеждат задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена навършена възраст:

 • всички новородени се имунизират с ваксина срещу туберкулоза /БЦЖ/ и срещу хепатит Б до изписването им от родилния дом.
 • от втори, трети и четвърти месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, както и срещу хепатит Б, ако ваксината срещу хепатит Б е в състава на многокомпонентна ваксина.
 • ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец.
 • между 7 и 10месечна възраст на децата без белег от БЦЖ имунизацията в родилния дом се поставя БЦЖ ваксина след отрицателна туберкулинова проба.
 • от 12-тия месец децата се ваксинират срещу пневмококови инфекции, но не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием.
 • от 13-тия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит.
 • от 16-тия месец децата се ваксинират срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, но не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

Имунизацията се счита за завършена при:

 • три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б; в случаите когато за изпълнение на Имунизационния календар се прилагат многокомпонентни ваксини, съдържащи ваксина срещу хепатит тип Б, приемите й са четири.
 • три приема комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с ацелуларна коклюшна компонента и дифтерийна компонента с пълна имуногенност.
 • три приема инактивирана полиомиелитна ваксина.
 • три приема конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б инфекции.
 • три приема конюгирана ваксина срещу пневмококови инфекции.
 • един прием на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола.

 

Реимунизации

 • на 6 год. – реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит.
 • на 7 год. – реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба.
 • на 11 год. – реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба.
 • на 12 год. – реимунизация срещу морбили, рубеола и паротит и реимунизация срещу тетанус и дифтерия.
 • на 17 год. – реимунизация срещу туберкулоза на лицата с отрицателна туберкулинова проба и реимунизация срещу тетанус и дифтерия.
 • на 25 год., както и на всеки 10 години – реимунизация срещу тетанус и дифтерия.

При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар задължителните профилактични имунизации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента.

 

Препоръчителни имунизации

Освен задължителните, съществуват и т. нар. препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента и срещу заплащане. Тук се включват имунизациите срещу хепатит А, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, паротит, рубеола, грип, менингококови, пневмококови, хемофилус тип Б, коремен тиф, бяс, жълта треска и инфекции с човешки папиломен вирус при лица в неимунизационна възраст и такива в риск от различно естество (лица в неимунизационна възраст с придружаващи заболявания, пътуващи в региони с ендемична активност на съответната инфекция и др.)

От 2017 г., въпреки че остава в списъка с препоръчителните ваксини, ротавирусната ваксина вече се отпуска безплатно.