Сега четеш
Кой кой е в училище?

Кой кой е в училище?

Директор и училищна администрация

Директорът отговаря за цялостната организация на работата на училището. От неговите умения и усилия в най-голяма степен зависи колко успешно ще се развива цялата училищна общност. Помощник-директорите отговарят за организацията на работата в различни области в училището. Училищната администрация отговаря за воденето на училищната документация и издаването на съответните документи на учениците и родителите – справки, служебни бележки, свидетелства и т.н. Директорът, помощник-директорите и администрацията имат определено приемно време, в което можете да ги посетите. На първата родителска среща се информирайте кога е то и кой помощник-директор за какво отговаря. Това ще ви помогне да се ориентирате към кого да се обърнете, когато имате някакъв въпрос или проблем.

 

Психолог и педагогически съветник

Задължително се информирайте дали във вашето училище има психолог и/или педагогически съветник. Той работи не само с децата и учителите, но и с родителите. Можете да се обръщате към него за консултация по различни въпроси във връзка с пребиваването на детето в училището или с неговото развитие, както и при случаи на агресивно поведение, насилие или тормоз в класа или в училището. При нужда той може да ви насочи към други подходящи специалисти или отдел за закрила на детето във вашия град или район.

 

Логопед

С логопеда можете да се консултирате не само за проблеми с речта, но и за процеса на адаптация към училището или за други специфични въпроси, свързани с обучението на детето. Не във всяко училище има логопед. Обикновено той обслужва всички училища и детски градини в даден район. Попитайте на родителска среща кой е вашият районен логопед и къде се намира кабинетът му.

 

Виж още

Ресурсен учител

Ресурсният учител е много ценен както за децата, които имат нужда от подкрепа за адаптацията в училищната среда, така и за учителите и родителите. Негова задача е да бъде медиатор и да успее да „преведе” на всички страни какво е добро и полезно за детето. Той е този, който адаптира учебното съдържание според нуждите на детето със специални потребности. Ресурсният учител е подкрепа за родителите на децата със специфични нужди, но би могъл да е полезен и за останалите родители с информация за определени затруднения или нарушения в развитието на децата.

Медицински персонал

Всички училища задължително имат медицинска сестра, чието работно време покрива по-голямата част от времето, което децата прекарват в училище. Нейно задължение е да участва в разработването и осъществяването на програми за здравно образование, да оказва първа помощ при необходимост и да води здравната документация на всички ученици. Заплатата й се плаща от общината. Лекар в училището може да бъде осигурен с помощта на училищното настоятелство. Общината не е длъжна да поддържа висш медицински персонал в училище. Същото важи и за зъболекарите.

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

Нагоре