Д-р Мария Георгиева

специалист по детска ендокринология и болести на обмяната, МЦ „Света Анна-2012”, Стара Загора

2 публикувани статии | Следвай:
Диабет при децата
Приятели с диабета