Д-р Георги Гайдурков

ръководител на Консултативен център за безлекарствена терапия и личностна промоция „Санитас”, София

2 публикувани статии | Следвай:
Искаш ли вода, мило дете?
Вода, сок, чай…?!