Д-р Тенчо Тенев

завеждащ лаборатория „Хепатитни вируси“ към НЦЗПБ, София

1 публикувани статии | Следвай:
Хепатит А – болест на мръсните ръце