Конкурси

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: ДАРИН

Представяме ви Дарин. Той е на 1 година и 3...

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: РАДА

Представяме ви Рада. Тя е на 3 год. и е...

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: ИВАН

Иван е победител в конкурса за корица на списание „Здраво дете“, брой зима, 2018 г.

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: AЯ

Двегодишната Ая е победител във фотоконкурса за корицата на списание „Здраво дете“, брой есен, 2018 г.

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: ТЕОДОР

Двегодишният Тео е победител във фотоконкурса за корицата на списание „Здраво дете“, брой лято, 2018 г.

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: ЕВА

Двегодишната Ева е победител във фотоконкурса за корицата на списание „Здраво дете“, брой пролет, 2018 г.

ФОТОКОНКУРС ЗА КОРИЦА. ДЕТЕ НА БРОЯ: БОРИС

Деветмесечният Борис е детето, което краси корицата на списание „Здраво дете“, брой зима, 2017 г.

Фотоконкурс за корица. Дете на броя: Калоян

Представяме ви Калоян, 2 год. и 5 мес., от София....

Фотоконкурс за корица. Дете на броя: Виктория

Двегодишната Вики е победител във фотоконкурса за корицата на списание „Здраво дете“, брой лято, 2017 г.