Смяна на личния лекар

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е разработила програма „Детско здравеопазване”, в която са включени профилактични дейности (прегледи, изследвания, имунизации), задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст. Според избора на родителите програмата може да се изпълнява от общопрактикуващия (личен) лекар на детето или от лекар със специалност „Педиатрия“, ако избраният личен лекар няма придобита специалност по педиатрия.

Личният лекар трябва да издаде здравноосигурителна книжка на новороденото. Здравноосигурителните права на новороденото възникват от датата на раждането му. В периода до издаване на ЕГН и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационния формуляр за първоначален избор на общопрактикуващ лекар се вписват: рождената дата на детето и четири нули (ггммдд0000). След като бъде издаден ЕГН на детето, родителите трябва да представят на личния лекар акта за раждане, на база на който той ще коригира данните на детето при него и съответно ще предостави копие от документа в РЗОК, за да бъдат коригирани данните и в регистрите на НЗОК.

Само личният лекар може да извършва имунизациите на детето съгласно имунизационния календар, а педиатърът го наблюдава единствено по програма „Детско здравеопазване“. Ако родителите искат да сменят личния лекар на детето си, могат да го направят в регламентираните кампании през месеците юни и декември. Извън тях това може да стане при извънредни случаи, като родителите подадат молба до директора на РЗОК, в която подробно да изложат причините, които налагат смяната.Лекарят със специалност „Педиатрия“, който наблюдава детето по програма „Детско здравеопазване“, може да бъде сменен по всяко време на годината, като за целта личният лекар трябва да издаде ново направление (бл.МЗ-НЗОК № 3).

Регистрационнатра форма за първоначален избор на лекар може да свалите от тук.