Сега четеш
Езиково и речево развитие на децата

Езиково и речево развитие на децата

Редица специалисти в областта на ранното детско развитие наричат периода от раждането до 3-тата година на децата „период на чудесата“ – не само поради интензивността на протичащите процеси, но и поради определящата му роля за последващото развитие и цялостно оформяне на личността. За езиковото и речево развитие на децата разговаряме с психолога Ивелина Стаменова.

 

По какви маркери можем да се ориентираме дали детето ни се развива правилно?

 • Трябва да гука на 2-4-месечна възраст;
 • Трябва да се обръща по посока на гласа на майката или някакъв силен звук;
 • На 6-7-месечна възраст обикновено се появява т. нар. „лепетна реч” – детето бъбри чрез произнасяне на сричики. Тези срички не са говор, но подготвят детето за това. Важно е да се знае, че някои деца не преминават през този стадии и това не е патология;
 • Около 1-годишна възраст трябва да се появят първите осмислени думи – и в пасивния, и в активния речник;
 • Между 18- и 24-месечна възраст трябва да се появи първата фраза – две или три думи, свързани смислово;
 • На 3 години трябва да знае и да използва в речника си около 800-1000 думи. Да задава въпроси, да може да разказва кратка ситуация.

Ако едно дете закъснява в своето езиково и речево развитие, за какво трябва да мислим?

 • Дали детето чува добре – трябва да се направи специализирано изследване на слуха;
 • Дали детето няма тежки моторни увреждания от типа на парализи и др.;
 • Дали детето живее в среда, в която на му се говори правилно или се говори на два или няколко езика;
 • Дали детето няма умствена изостаналост – може да се направи изследване на интелекта чрез специализирани тестове;
 • Дали детето няма аутизъм – диференцирането е много трудно и изисква продължително наблюдение. Основен маркер е как детето се поддава на логопедичната терапия;
 • Дали детето е преживяло някакъв шок точно в периода на интензивно  езиково и речево развитие;
 • Дали няма някакви скрити дефекти на устните и твърдото и мекото небце;
 • Дали детето няма дисфазия на развитието (алалия).

А какво трябва да правим?

Виж още

 • Да направим преглед с опитен специалист;
 • Да сме сигурни, че детето чува добре;
 • Да се започне адекватна медикаментозна терапия (лекарствата подпомагат, но самостоятелно няма да развият говора);
 • Да се стимулира контакта на детето със себеподобни – да се включи в детски колектив;
 • Да се започне специализирана логопедична терапия;
 • Родителите да се включат активно в терапевтичния процес. Те трябва да станат котерапевти на логопеда;
 • Да се запази спокойствие и да не се коментира пред детето неговия проблем, защото то ще развие чувство за вина пред мама и татко;
 • Да се назовават пред детето предметите и явленията от дома и бита – най-напред с кратки думи, а по-късно и с изречения;
 • Да се опитват да насочват детето да ги гледа при говорене;
 • Да стимулират по всякакъв естествен начин движение на устните и езика.

В зависимост от възрастта би трябвало да сте нащрек, ако детето:

 • на 18 месеца произнася само гласни и изобщо съгласни и използва една дума, за да изрази много понятия;
 • на 2 годинки има изключително беден речник и не може да образува прости изречения, съставени от 2 или 3 думи;
 • на 3 години е с още неразбираем говор и се затруднява да състави малки изречения, използва само съществителни и сравнително малко глаголи, не употребява изобщо прилагателни и наречия;
 • на 4 години съставя кратки и неправилно организирани изречения, напр. казва „не разходка”, вместо „не искам да ходя на разходка”. Също не може да пресъздаде случки и да опише различни ситуации;
 • на 5 години има ограничен речник, кратки и бедни на съдържание изрази.

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

Нагоре