Растеж на зъбите

Зъбите участват както в процеса на хранене, така и в образуването на говорните звукове. От състоянието им зависи здравето, качеството на речта и самочувствието на човека. Зародишите на детските зъби започват да се формират още в утробата. Това е времето между третия и шестия месец от бременността. По-късно от тях ще се появят млечните зъби.

При повечето бебета първият зъб пробива между четвъртия и седмия месец след раждането. Появяват се най-напред предните два зъба на долната челюст. След тях идват четирите предни зъба на горната челюст, a после и всички останали. До 2 години и половина трябва да са налице всички детски зъби. Общият им брой е 20 – по 10 зъба на всяка челюст, както следва:

zubi1

 

Развитието на временните зъби приключва на 4-годишна възраст, когато корените на всички зъби са пораснали и са се оформили. В периода 5 – 6 години започва смяната на млечните зъби с постоянни. Този процес приключва на 12-13 години. Мъдреците пробиват значително по-късно, като времевият диапазон за тях е в по-широки граници (17 – 21 години). Постоянното съзъбие включва 32 зъба, по 16 на всяка челюст, както следва:

zubi2

 

От структурата и подредбата на зъбите зависи качеството на говора. При липса на зъби, счупени зъби и разстояния между тях, при струпване един върху друг или прорастване на атипично място в устната кухина се променят акустичните характеристики на звуковете. Речта започва да се възприема като трудноразбираема, неясна, неприятна. Определя се като фъфлене, съскане, свистене, шушкане. Зъбно-челюстните аномалии изискват внимание от най-ранна детска възраст.