Сега четеш
Профилактичните прегледи. Защо са важни?

Профилактичните прегледи. Защо са важни?

Профилактичните прегледи са изключително важни – не само за да бъдем спокойни като родители, че детето ни е абсолютно здраво, а най-вече при наличието на проблем, той да бъде открит своевременно и да бъдат взети необходимите мерки. Кои са задължителните прегледи, дали те се поемат от Здравната каса, кой носи отговорност за тяхното провеждане… Потърсихме отговор от доц. Димитър Калайков.

 

Доц. Калайков, разкажете ни повече за профилактиката в детската възраст – кой я регламентира, какво включва, какъв е календарът на профилактичните прегледи, изследвания и скрининги за деца от 0 до 6 год.?

Въпросите на профилактичната дейност в извънболничната помощ се третират в Приложение 14 на Националния рамков договор (НРД) за 2018 г. В него има три раздела – Детско здравеопазване, Майчино здравеопазване и Профилактика на ЗОЛ на 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване.

В програмата „Детско здравеопазване, която се изпълнява от личния лекар, при който е записано за обслужване детето, е разписана подробно честотата на прегледите (първия месец – два пъти, след това до края на годината – на всеки месец, през втората година от живота – четири пъти, от третата до седмата – два пъти годишно) и какво се извършва при всеки преглед. И още – какви изследвания се правят на детето, кога се изследват кръв и урина, кога се провеждат ехографско изследване за дисплазия на тазобедрената става, ехографско изследване на бъбреците и изследване на зрителната острота. Всички те се извършват от ОПЛ или от лекар специалист след издадено направление от ОПЛ (например за ехография на тазобедрени стави, на бъбреци). Преценката за нарушение в зрението и слуха се прави от ОПЛ и при негово съмнение той изпраща детето на специалист, но няма задължително ултимативно изискване за преглед от такъв специалист на всички деца, а това, за съжаление, води до много пропуски.

При децата до 1 год. се извършва скрининг за три заболявания – фенилкетонурия, вродена хипотиреоза и вродена надбъбречна хиперплазия, т.е. още в родилния дом се взема кръв върху филтърна бланка и се установява дали има заболяване при детето. Тези заболявания, открити навреме, са напълно контролируеми и лечими, в противен случай водят до много тежки последици за здравето.

 

Всички ли задължителни прегледи, изследвания и скрининги се поемат от Здравната каса?

Всички гореспоменати изследвания се поемат от Здравната каса, но има дейности като например необходимост от специализирана психологическа консултация, необходимост от логопедична консултация, необходимост от консултация със специалист по клинична генетика (за деца със съмнение за аутизъм или редки заболявания), които не се покриват от Касата и трябва да се заплатят от родителите. Генетичните изследвания (а те са много скъпи!) също не се покриват от НЗОК в извънболничната помощ.

 

Ако по време на тези прегледи се установят отклонения във физическото или психическото развитие на детето, какви стъпки е необходимо да се предприемат?

При установени отклонения от физическото развитие най-често детето трябва да бъде насочено към профилен специалист – детски ендокринолог. Тази консултация се поема от НЗОК. При отклонения по отношение на нервно-психическото развитие, детето трябва да бъде изпратено за консултация с детски невролог, детски психиатър или детски психолог.

Виж още

 

Защо профилактичните прегледи са толкова важни и кой носи отговорност, ако те не се извършват – родителите или лекарите?

Важността на профилактичните прегледи се обуславя от факта, че всяко отклонение от развитието, открито навреме, дава много по-големи възможности за неговото успешно третиране. Много показателен е примерът с луксацията на тазобедрената става – ако този проблем не е открит навреме, това ще доведе до необходимост от сериозно хирургично лечение, а при неуспешно хирургично лечение и до тежка инвалидизация.

Отговорността за прегледите е взаимна. Никой родител не може да бъде накаран насила да води детето си на профилактични прегледи, той трябва да е убеден в тяхната важност, за да ги осъществява редовно.Разбира се, ролята на лекаря е да напомни на родителите, че трябва да се явят на профилактичен преглед и да ги убеди във важността на тези прегледи.

 

 

Каква е твоята реакция?
Вълнувам се
0
Глупаво
0
Любов
0
Не знам
0
Щастие
0
Виж коментарите (0)

Остави коментар

Your email address will not be published.

Нагоре