активен и пасивен имунитет

Имунитетът – невидимият щит