антибиотична резистентност

Какво трябва да знаем за антибиотиците?