артериоли и венули

Ако хлапето получи кръвоизлив от носа…