първата Коледа на бебето

Страшен ли е дядо Коледа?