тоалетните и училището

Ходенето до тоалетна в 1. клас