ускоряване на пулс

Ако на детето му прилошава по време на пътуване…