учене

Учените разгадаха как децата учат нови думи