Физически признаци

Готово ли е детето ми за гърне?