чантата за родилното отделение

Какво да приготвим в чантата за родилното отделение