чуждо тяло в устата

Чуждо тяло в носа, ухото или устата